คูณชมพูคูณสีชมพู

ชื่อพื้นเมือง : -

ลักษณะ :
      เป็นพันธุ์ผสมระหว่างชัยพฤกษ์ (ชมพูพันทิพย์) กับราชพฤกษ์ (คูณ) กลายเป็นคูณสีชมพูเป็นต้นไม้หายาก ดอกคูณหรือราชพฤกษ์ ปกติมีสีเหลือง แต่พันธุ์นี้มีดอกสีชมพู ไม่กลายพันธุ์ สีดอกสวยหวาน ออกดอกงายเหมือนคูณดอกสีเหลือง เป็นไม้ยินต้น

ประโยชน์ :
ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ เพื่อเพิ่มความสวยงามของสถานที่

ความเชื่อ :

บ้านดอนพันธ์ไม้